Cînd ești osîndit ….

Dacă ți se întîmplă să ai vreo oarecare ispită, să nu te clatini, nici să nu deznădăjduiești. Diavolul te va ataca din multe motive, din pricina reușitelor sau a căderilor tale, etc. Vrășmașul te va lovi și din pricina biruințelor pe care le ai în slujirea ta. Cînd cineva e osîndit de oameni însă, să înfrunte aceasta cu tăcere. Tăcerea lui Hristos l-a rușinat pe Pilat, deși unii au considerat-o vinovăție.

Noi trebuie să trăim ca niște răstigniți, dar și ca niște biruitori. Crucea lui Hristos a fost eșec, pedeapsă, dragoste, dar și Victorie și încă ce Victorie. Oamenii religioși (cei cărora le-ai făcut numai bine), îți vor ridica cruci, (nu statui), pe care te vor răstigni. Ei sunt specializați în a construi cruci. Te vor răstigni cu cele mai bune intenții, adică pentru a apăra ceea ce lor li se pare că este drept, corect sau adevărat. Poate fără să realizeze, le place răstignirea …. altora, nu a lor!

Însă de pe cruce nu mai poți coborî singur, alți te vor coborî, dar sigur după cruce vine … înviera și …. cununa! Nu disprețui răstignirea și batjocura, chiar și atunci cînd n-o înțelegi. Dacă rabzi crucea, cu toate durerile și umilințele ei, ai numai de cîștigat. După rușine, dispreț și moarte, urmează învierea și înălțarea! Vorbesc din experiență!