Ce înseamnă să fi Baptist ?

      Termenul de baptist vine din grecescul “baptitzo” şi înseamnă să fi botezat în apă prin scufundare, prin imersiune.

    Baptiştii reprezintă în tradiţia creştină o ramură a Reformei protestante din secolul al XVI- lea şi se consideră continuatori ai tradiţiei evanghelice care a fost reprezentată în Europa de-a lungul multor veacuri de istorie creştină.

     În Anglia, Ana-Baptiştii (ramură radicală a reformei protestante) au fost numiţi baptişti începând cu anul 1569. Prima congregaţie care a purtat numele de biserică Baptistă a apărut în anul 1609 în Amsterdam şi a fost formată din emigranţi englezi. Persecutaţi în Anglia, mulţi baptişti au emigrat în America unde au înfiinţat biserici baptiste începînd cu anul 1639. Astăzi baptiştii reprezintă cea mai raspândită confesiune creştină de tradiţie protestantă din lume, având biserici în peste 220 de ţari şi state şi aproximativ 120 milioane de membri.

       Însă Baptiştii nu au apărut doar în urmă cu 500 de ani prin Anglia şi acum 150 ani în România, ci ei sunt prin preajmă de circa 2000 de ani. Ioan Botezătorul, în Engleză, de fapt se traduce Ioan Baptistul. Într-un sens, putem spune că şi Isus Hristos a fost baptist pentru că a fost botezat de Ioan Baptistul (Botezătorul).

De ce ne botezăm?

Ne botezăm pentru că Isus a poruncit botezul. Si porunca aceasta este nenegociabilă (Marcu 16:16).

Ne botezăm pentru că Isus Însuşi s-a botezat.

Ne botezăm pentru că, chiar credem în Isus Hristos.

Mîntuitorul a spus: “Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit …”.

      Există în Scriptură un singur caz în care cineva a fost mîntuit fără botez. Şi acesta a fost tîlharul de pe cruce. Nu a mai avut nici timp nici posibilitate. In rest toţi oamenii care au crezut în Isus Hristos imediat sau şi botezat.

        Botezul copiilor la vîrsta infantilismului este nebiblic, doar botezeul credinţei este biblic şi după voia Domnului.

     Nu există nici un argument biblic pentru botezul copiilor mici şi deci inconştienţi, ci peste tot în Scripturi unde cineva se boteza îşi marturiseşte credinţa în Isus Hristos. Botezul biblic este precedat de convertirea celui ce se botează . Copiii nou- născuţi sunt dedicaţi lui Dumnezeu prin rugăciune şi binecuvîntare. Noi nu botezăm copiii, ci îi binecuvîntăm. Am învăţat acest lucru de la Isus Hristos.În Noul Testament botezul este mărturia unui cuget curat şi simbolizează moartea omului vechi şi învierea sa la viaţa nouă prin Isus Hristos.
Botezul nu mîntuieşte, dar nici nu poţi fi mîntuit fără botez. EL face parte din planul de mîntuire al lui Dumnezeu. Fariseii şi cărturarii din primul veac au zădărnicit planul lui Dumnezeu neprimind botezul……

      Noi suntem mîntuiţi, adică iertaţi de păcate, prin credinţa în Sîngele Mîntuitorului şi oricine are privilegiul să creadă din toată inima sa în Isus Hristos, se şi botează. Botezul este identificarea mea cu Isus Hristos. Este mărturia publică că m-am unit cu El si că nu îmi este ruşine de El.
Prin învăţăturile biblice fundamentale baptiştii aparţin creştinismului istoric protestant. Baptiştii susţin principiile reformei: Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fidae, Soli Deo Gloria.

    Baptiştii cred şi mărturisesc că prin Isus Hristos fiecare om are acces direct la Dumnezeu. Isus Hristos este Singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. Noi nu practicăm cultul icoanelor, al moaştelor si al sfinţilor, considerându-le tradiţii nebiblice şi ulterioare veacului apostolic.

      Baptiştii cred pe baza Scripturii că mîntuirea este darul lui Dumnezeu, oferit ca har tuturor celor ce se întorc la El cu pocăinţă şi credinţă. Creştinul face fapte bune nu ca să fie mîntuit, ci tocmai pentru că a fost mîntuit prin pocăinţă şi credinţă în Isus Hristos.

      Baptiştii practică închinarea faţă de Dumnezeu în duh şi adevăr în Numele lui Isus Hristos şi prin Duhul Sfînt. Închinarea fiind trăirea după voia lui Dumnezeu, pe baza Cuvîntului lui Dumnezeu non-stop, nu doar atunci cînd suntem în (Biserica) Casa de Rugăciune. Odată ce închinarea autentică a început, ea nu se mai termină niciodată. La naşterea din nou Duhul Sfînt vine în duhul omului şi se unesc. Aici şi asa începe închinarea autentică.

    Baptiştii au ca învăţătură biblică specifică siguranţa mîntuirii veşnice. Aceasta înseamnă că cel născut din nou are Viaţă Veşnică din momentul primirii lui Isus Hristos în inima sa Mîntuitor şi Domn. Cei ce sunt cu adevărat născuţi din nou, prin Duhul lui Dumnezeu, vor persevera în har pîna la sfîrşitul vieţii lor. Cel născut din nou nu poate stărui în păcat şi neascultare, ci în Har, în sfinţenie şi în dragoste.

        Noi credem şi mărturisim că Biserica se zideşte NUMAI într-un climat de credinţă, speranţă şi dragoste.

      Biserica lui Hristos funcţionează sănătos NUMAI prin prezenţa, roada şi darurile Duhului Sfînt. Există un botez cu Duhul Sfînt, la naşterea din nou şi după aceea mai multe umpleri cu Duhul Sfînt. Noi urmărim dragostea, dar umblăm şi după darurile Duhului Sfînt.

       Baptiştii împărtăşesc convingerea că Împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât orice biserică locală sau confesiune crestină.

      Scopul bisericii Baptiste este să-l facă pe fiecare membru al ei cât mai asemănător cu Isus Hristos. “Produsul final” al bisericii sunt oameni care să semene leit cu Isus Hristos pentru că Duhul Sfînt este în ei!