Viziunea Bisericii Baptiste Stânca

Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, pâna vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace si încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură …ci credincioşi adevărului, în dragoste,să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îsi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.
Efeseni 4:11-16

Scopul Bisericii noastre este TRANSFORMAREA!

Scopul transformării este acela al creşterii în asemănare cu Hristos………
Eph. 4:13, 15: pînă vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; … credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
……… pentru a trăi ca şi noi făpturi în Hristos
2 Cor. 5:17: Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s’au dus: iată că toate lucrurile s’au făcut noi.

Transformare personală (relaţia cu Dumnezeu)

Închinare (Matei 22:37-40)

Iisus i-a răspuns: “Să iubeşti pe Domnul , Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău”. Aceasta este cea dintîi , şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. În aceste doua porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.

Este visul nostru ca aplicaţie în Biserică:

 • Lauda şi Închinarea
 • Rugăciunea
 • Cor
 • Dărnicie de bună voie, colectă şi zeciuieli

Evanghelizare (Matei 28:19-20)

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezăndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că EU sunt cu voi în toate zilele, până la sfârsitul veacului. Amin.

Este visul nostru ca aplicaţie în Biserică:

 • Implicarea membrilor în Evanghelizare personală şi misiune

Ucenicizare (Matei 28:19-20)

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezăndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că EU sunt cu voi în toate zilele, până la sfârsitul veacului. Amin.

Este visul nostru ca aplicaţie în Biserică:

 • Predicare
 • Studiu Biblic
 • Relaţie mentor – ucenic
 • Cursuri de Caticheză în vederea creşterii numărului de membri

Transformare familială (relaţia cu aproapele)

Părtăşia (Matei 28:19-20)

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezăndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că EU sunt cu voi în toate zilele, până la sfârsitul veacului. Amin.

Este visul nostru ca aplicaţie în Biserică:

 • Serviciile divine săptămînale
 • Agape în fiecare lună
 • Participarea la diferite activităţi recreativ / educative
 • Grupuri mici în case

Slujirea (Matei 22:37-40)

Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul , Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău”. Aceasta este cea dintîi , şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. În aceste doua porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.

Este visul nostru ca aplicaţie în Biserică:

 • Fiecare membru din biserică să descopere care este darul pe care Dumnezeu i l-a dat
 • Încurajarea / crearea contextului ca fiecare membru să poată să pună în valoare darul pe care îl are

Transformare socială (relaţia cu societatea)

Dăruind lumină (Mat.5: 13-16)

Voi sunteţi sarea pământului. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.

Este visul nostru ca aplicaţie în Biserică:

 • Ajutorarea celor în nevoie cu medici şi medicamente gratuite, alimente, haine, consiliere / găzduire pe termen scurt
 • Preocupare pentru cei singuri (conform Iacov 1:27)
 • Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.)
 • Concerte şi scenete în Biserică şi Centre culturale
 • Editarea unui ziar al bisericii

Fiind vizibili (Mat.5: 13-16)

Voi sunteţi sarea pământului. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.

Este visul nostru ca aplicaţie în Biserică:

 • Zidirea unei Biserici de cartier, frumoasă şi simplă, cu un sanctuar de aproximativ 300 de locuri şi săli de clasă pentru lucrarea cu tinerii, copiii, studiul biblic, etc.
 • Spaţii pentru proiecte sociale – sală de mese ptr. hrănirea săracilor, cîteva camere ca adăpost temporar pentru femei abuzate precum şi un spaţiu de recreere

Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.
Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos.
Coloseni 3:17, 23, 24