Miracolul Mulțumirii – Hrană TAREEE

Puterea Mulțumirii

În 1 Tesaloniceni 5, Duhul Sfînt ne poruncește să facem trei lucruri nonstop. Să ne rugăm neîncetat, să mulțumim neîncetat și să ne bucurăm neîncetat. Toate aceste versete sunt și porunci, din nefericire neglijate prea mult!
Tot Pavel spune că evlavia însoțită de mulțumire e un mare cîstig. Deci nu-i suficient să fii evlavios (a se citi cucernic, pios, religios), mai trebuie să fii și mulțumit, dacă vrei cîștig, altfel e numai povară. Simpla pioșenie nu-i suficientă, neapărat trebuie și mulțumire pentru a avea o viață pozitivă.
Porunca de-a mulțumi e confirmată și în Efeseni 5:22 unde din nou ni se cere să mulțumim pentru toate lucrurile, dar și în Proverbe 15:15: „ … cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat”.

De ce e mulțumirea așa de importantă, de ce e poruncită nonstop? Pentru că ea demonstrează încrederea noastră totală în Dumnezeu, că El este în control asupra evenimentelor din viața noastră și pentru că ne face bine.
Oare să înțelegem literar că trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și pentru cele rele? Chiar pentru toate?

Dacă eu am înțeles bine Biblia, atunci trebuie să mulțumim Domnului pentru toate lucrurile, chiar și pentru cele rele, pentru că toate vin în viața noastră prin îngăduința lui Dumnezeu.

Iov a înțeles acest important aspect, (secretul mulțumirii în orice situație), și de aceea Domnul a folosit în dreptul lui numai cuvinte de laudă.
În urma atacurilor din partea lui vrășmașului, Iov a pierdut totul, inclusiv cei zece copii. Deoarece toate acestea au fost puse la cale de satan, Iov ar fi putut spune: „Domnul a dat și satan a luat”, în schimb el a declarat: „Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvîntat fie numele Domnului”.
Cînd dușmanul a mers și mai departe cu obrăznicia, (cu permisiunea lui Dumnezeu), și i-a luat și sănătatea lui Iov, acesta a răspuns: „Să primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea Iov n-a păcătuit cu deloc cu buzele lui”.
Pavel avea o perspectivă spirituală asemănătoare cu a lui Iov. După ce s-a rugat de trei ori ca țepușul din trupul lui să fie îndepărtat, a înțeles că era într-adevăr un sol al satanei, dar avînd scopul final de a-i permite să experimenteze mai mult puterea lui Hristos în viața sa.
Mulțumirea care depășește logica, este în acord cu porunca lui Dumnezeu de a aduce mulțumiri pentru toate lucrurile. Este un răspuns bazat pe încrederea în caracterul lui Dumnezeu și pe valoarea mai mare de a-L cunoaște pe El, mai degrabă decît pierderea lucrurilor temporare dragi nouă!

Cînd alegem mulțumirea, întreaga noastră perspectivă, dar și atitudine se schimbă: suntem capabili să vedem soluțiile creative pe care ni le oferă Dumnezeu și oportunitățile de a transforma o situație rea într-una bună pentru a nu ne mai stresa prea mult!
Unii însă ne vor considera nebuni! Dar în final contează însă cum ne consideră Dumnezeu!
Învață să fii mulțumitor în orice situație, dacă vrei vindecare și pace!