Mă frămîntă un gînd.

Mă frămîntă un gînd tot mai mult!

Am citit ieri ce a zis Isus ucenicilor Săi în Ioan 15:12 „Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit EU”.

Cîți dintre noi practicăm această poruncă? Cîți?

Ne gîndim la cele 10 Porunci și predicăm din ele, le accentuăm, le amintim și nu prea le trăim. Sunt doar 10. Majoritatea dintre noi nu le știm pe de rost. Moise ne-a dat 10 porunci. Isus ne-a dat una singură, și nici aia nu suntem în stare s-o păzim. Dar aia singură le depășeșete pe toate cele 10 date de Moise.

Cît suntem de departe de creștinusmul duhovnicesc, deci Auntentic. Cît de mult ne auto-păcălim, auto înșelîndu-ne. Ne gîndim la tot felul de alte porunci, ne dăm mari și tari în morală și evlavie, dar pe ce-a mai importantă poruncă o neglijăm. Isus ne-a dat o Singură Poruncă. El a practicat-o din plin.

Comitem cel mai mare păcat atunci cînd nu împlinim cea mai mare poruncă. Suntem gata să ne scoatem ochii unii la alții chiar în religia creștin-evanghelică. Ne-am format propria noastră iubire ieftină și bolnăvicioasă. Avem un soi de iubire între noi, de suprafață, care îi produce greață lui Isus. Am ajuns să ne iubim unii pe alții cum avem noi chef, după propriul nostru etalon, devenind niște caricaturi producătoare de repulsie și pentru Dumnezeu, dar și pentru lume. Noi nu putem iubi oricum, ci ca Isus! În rest e aiureală!

Spargi o sticlă plină de lapte. Nici o picătură de oțet nu va curge din ea, pentru că nu conține oțet. Cum pot cuvinte și fapte de ură și răzbunare să curgă din inima și gura unui creștin? Creștinul autentic nu are de ales între mai multe posibilități. El nu împlinește porunca dragostei doar pentru că Hristos i-a poruncit așa. Dacă ar vrea să urască, el n-ar știi cum s-o facă, deoarece Duhul lui Dumnezeu i-a înnoit inima. El conține numai dragoste.

Cei dintîi ucenici L-au întrebat pe Isus: „Învățătorule unde locuiești? El le-a zis: Veniți să vedeți.” Și ei au rămas la EL în ziua aceea. (Ioan 1:38-39). Isus nu-i luase la o locuință terestră, pentru că El nu avea nici una aici jos.

Concluzie:

Isus locuiește oriunde domnește dragostea, fie acela bordei, fie palat. Pe cei ce Îl întrebaseră, Isus îi luase la astfel de case. Ei au înțeles atmosfera în care locuiește Isus și au devenit apostoli. Nu-i de mirare că toți au murit din dragoste pentru Porunca Lui! Ei au învățat să iubească cum a iubit Isus!

Biserica reală a lui Isus Hristos este formată numai din ucenici care iubesc cum a iubit Isus.

Tu împlinești singura poruncă ordonată de Isus? Că dacă n-o împlinești poți fi simpatizant, dar ucenic sigur nu ești!

Doar cine a primit plinătatea cu Duhul Sfînt iubește ca Isus. „… dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfînt care ne-a fost dat ” (Romani 5:5).

Cine are Duhul în el, are și dragostea lui Dumnezeu în el! Doar omul Acela iubește cum a iubit Isus! Tu cum iubești? Ca tine sau ca Isus? Domnilor și doamnelor, e vremea să ne pocăim pe ….Bune!