Două „versete vitale” care nu există în Biblie.

„căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi” Luca 6:35

Una dintre cele mai mari frumuseți, dar și minuni ale Bibliei este faptul că ea nu cuprinde două versete sau două propoziții pe care noi însă tare le îndrăgim și des le folosim.

1.Nu există în Biblie nici un verset în care Isus să întrebe: „Ce păcate ai făcut? Cîte? Cum? Cu cine și în ce împrejurare? Dă-mi amănunte. Mărturisește tot! Spune-mi dacă au fost scuzabile, abateri mărunte sau infracțiuni uriașe.”

Dimpotrivă, Biblia ne prezintă un Isus care mergea de la un om la altul spunîndu-le:

”Capul sus; fii mîntuită și fericită fică, păcatele tale ți-au fost iertate”, fără a întreba ce păcate a făcut. Și nu te întreabă nici pe tine despre trecutul tău! Acesta este Isus cel autentic! Restul e fals! Isus cel viu și autentic, nu-I preocupat de păcatele tale, ci de salvarea ta! EL nu dă viață păcatului, ci păcătosului!

2. Nu există nici un loc în Biblie în care cineva să își ceară iertare de la Isus.
După Cina de Paște toți apostolii, cu excepția lui Ioan, au fugit. Petru s-a lepădat. După Înviere însă, cînd s-au întîlnit cu Isus, ar fi fost frumos să-I spună: „Ne pare rău că te-am părăsit cînd ți-a fost cel mai greu! Iartă-ne!” Dar n-au făcut-o. Aceasta pentru că oricine se pocăiește și se uită la Isus citește în ochii Lui atîta înțelegere și dragoste încît poate fi sigur dinainte că EL iartă tot.

Isus dorește mîntuirea noastră mai mult decît ne-o dorim noi. Domnul mă vrea în Cer mai mult decît vreau eu să ajung acolo. Dumnezeu aleargă după noi cu binecuvîntările Sale. Pentru a nu fi ajuns de Dumnezeu, un om trebuie să alerge tare repede; mai repede decît Dumnezeu, și asta e cam ….. imposibil.

Bizuie-te pe aceste două versete care nu există în Biblie. Crede că EL nu-ți va pomeni niciodată păcatele trecute și că dorința Sa cea mai înaltă este să te ierte, dar și să te transforme.

Vă informez, dar vă și avertizez că Isus Hristos este Marele nostru Preot, care are milă de slăbiciunile noastre. Care a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat.

Invitația Duhului Sfînt este aceasta: Să ne apropiem dar cu deplină încredere de tronul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.

Dacă nu mă credeți pe mine vă rog să citiți Evrei 4:15-16. Citiți … acum!!! 🙂

Prelucrare după ……. David Petru